TA KONTAKT  

Handledning

  • Grupphandledning
  • Individuell ärendehandledning


Föreläsningar

 • Arbetande föreläsningar


Ekonomiskt bistånd

 • Praktisk ärendegenomgång enskilt eller i grupp
  Bemanning

Framgångsrikt arbete på Försörjningsstöd

 • "Att socialsekreterarens roll när det gäller förändringsarbetet lyftes!"
 • "Konkreta exempel. Synliggjorde det sociala arbetet"
 • "Föreläsningen ingav hopp. Reflektioner som var viktiga från medarbetare och föreläsare. Känner mig viktig."
  Deltagare vid våra inspirationsseminarium
 • "Kundfokuserade / Kunniga / Kostnadseffektiva"
  Mats, sektorchef Individ-och familjeomsorg
 • "Bra exempel, inspirerande föredragsledare"
  Deltagare vid våra inspirationsseminarium
 • "Jag fick hopp :-) om att det går att göra bra saker inom försörjningsstöd"
  Deltagare vid våra inspirationsseminarium
Ståhlgren & Willis AB    |    Vikbyvägen 32, 181 43 Lidingö    |    kontakt@stahlgrenwillis.se    |     070-4912347 och 076-3389729    |     Org nr 556909-5242