TA KONTAKT  

Grupphandledning

För oss är handledning tillfällen för arbetsgrupper att utvecklas genom tid för eftertanke utan ett syfte att fatta snabba beslut. Vi möter ibland svårigheter och dilemman i vårt arbete och handledning kan hjälpa till med att öka förståelsen och utveckla dig som person och en del i arbetsgruppen. Gruppens ansvar tillsammans med oss, är att reflektera över den egna processen i arbetet.

Vi är utbildade socionomer och har gått handledarutbildning i psykosocialt arbete via Ersta Sköndal Bräcke högskola, 30 högskolepoäng.

Ståhlgren & Willis AB    |    Vikbyvägen 32, 181 43 Lidingö    |    kontakt@stahlgrenwillis.se    |     070-4912347 och 076-3389729    |     Org nr 556909-5242