TA KONTAKT  

Arbetande föreläsning

Vi håller i arbetande föreläsningar om praktiskt arbete med långvarigt bidragsberoende och skräddarsyr gärna dessa utifrån er kommuns behov, kontakta oss för mer information.

För anmälan eller frågor, mejla till  kontakt@stahlgrenwillis.se eller ring Maria på 076-3389729

Vi har även föreläsningar bland annat via kompetenstjänst under våren 2018 Läs mer här Det är en heldag med följande innehåll:

 

Framgångsrikt arbete vid långvarigt bidragsberoende med MI-fokus 14-15 Maj
Välkommen till två dagar med inspiration och praktiskt arbete för dig som vill fördjupa dig i arbetet med långvarigt bidragsberoende inom ekonomiskt bistånd och träna på MI-samtal.


Praktiskt framgångsrikt arbete med långvarigt bidragsberoende

En arbetande föreläsning där du som deltagare aktivt bidrar till en dag för reflektion och ökad helhetssyn.

Det krävs extra kunskap när människor har varit långvarigt bidragsberoende. Vi går igenom två ärenden och tillsammans med deltagarna lyfter vi upp informationen/dokumentationen, för att se mönster som är av vikt och se den röda tråden till självförsörjning. Genom att sammanfatta dessa mönster analyserar vi tillsammans och får en större förståelse för varför det ser ut som det gör. Detta förtydligar och bidrar till att se människors verkliga behov vilket ger underlag för mer adekvata och ärliga klientmöten. Resultatet blir att vi får till stånd ett arbete som leder till självförsörjning snabbare.


Ur innehållet

  • Vår och deltagarnas bakgrund
  • Vilka är utmaningarna i arbetet på ekonomiskt bistånd med målgruppen långvarigt bidragsberoende?
  • Vårt egentliga uppdrag?
  • Var är det sociala arbetet på ekonomiskt bistånd?
  • Vad är nyttan av att lägga ner tid på att läsa om människors historik på ekonomiskt bistånd?
  • Vi går praktiskt igenom två ärenden och resonerar kring detta arbetssätt.
  • Vad anser klienter har hjälpt att bli självförsörjande?


Målgrupp

Socialsekreterare som arbetar med ekonomiskt bistånd.

Ståhlgren & Willis AB    |    Borstbindargränd 10, 129 42 Hägersten    |    kontakt@stahlgrenwillis.se    |    076-3389729    |     Org nr 556909-5242