TA KONTAKT  

Ekonomiskt bistånd

Individuell handledning inom ekonomiskt bistånd:

 

Vi har arbetat inom ekonomiskt bistånd under många år och har stor kunskap inom området. Vid individuell handledning kan fokus läggas på extra svåra arbetssituationer för att hitta nya förhållningssätt. Individuell handledning eller ärendegenomgång kan ske på plats eller via telefon/facetime/skype.

Grupphandledning inom ekonomiskt bistånd:

Vi har arbetat inom ekonomiskt bistånd under många år och har stor kunskap inom området. Läs mer om handledning här

Praktisk ärendegenomgång enskilt eller i grupp

Det krävs extra kunskap när människor har varit långvarigt bidragsberoende. Här går vi igenom ett ärende från början till dagens aktuella situation, därefter lyfter vi upp dokumentationen med enskild socialsekreterare, eller i grupp, för att se mönster som är av vikt, den röda tråden. Genom att sammanfatta dessa mönster tillsammans med socialsekreterare analyserar vi och få en större förståelse för varför det ser ut som det gör. Detta förtydligar och bidrar till att se människors verkliga behov och genererar till mer adekvata individuella insatser som för människor snabbare framåt till självförsörjning.

Detta helhetsperspektiv bidrar starkt till framgångsrikt socialt arbete med människor som varit aktuella på ekonomiskt bistånd under en lång tid.

Bemanning

Vi kan vi arbeta som socialsekreterare/senior socialsekreterare/ gruppledare/bitr. enhetschef/enhetschef.

Framgångsrikt arbete på Försörjningsstöd

 • "Att socialsekreterarens roll när det gäller förändringsarbetet lyftes!"
 • "Konkreta exempel. Synliggjorde det sociala arbetet"
 • "Föreläsningen ingav hopp. Reflektioner som var viktiga från medarbetare och föreläsare. Känner mig viktig."
  Deltagare vid våra inspirationsseminarium
 • "Kundfokuserade / Kunniga / Kostnadseffektiva"
  Mats, sektorchef Individ-och familjeomsorg
 • "Bra exempel, inspirerande föredragsledare"
  Deltagare vid våra inspirationsseminarium
 • "Jag fick hopp :-) om att det går att göra bra saker inom försörjningsstöd"
  Deltagare vid våra inspirationsseminarium
Ståhlgren & Willis AB    |    Borstbindargränd 10, 129 42 Hägersten    |    kontakt@stahlgrenwillis.se    |    076-3389729    |     Org nr 556909-5242